Wat is de rentevoet van een Vlaamse Woonlening?

De rentevoet van de Vlaamse Woonlening hangt af van :

  • de marktrente
  • het inkomen
  • de gezinssamenstelling
  • de ligging van de woning
  • de soort Vlaamse Woonlening

Hoe lager het inkomen en hoe groter het gezin, hoe lager de rentevoet van de Vlaamse Woonlening zal zijn.

De rentevoet van een Vlaamse Woonlening wordt om de 5 jaar herzien. Dit kan ervoor zorgen dat de rentevoet stijgt of daalt naargelang de situatie waarin je je bevindt.

Kijk ook naar de andere filmpjes i.v.m. de Vlaamse Woonlening!

Bezoek ook de website 'www.vlaamsewoonlening.be'!

Lees meer